Giới thiệu

Ngày Chủ Nhật Xanh lần thứ 150

Sáng ngày 23/7/2023 Đoàn viên TTDH Satrafoods đồng loạt hưởng ứng Ngày chủ nhật xanh lần thứ 150.

Sáng ngày 23/7/2023 Đoàn viên TTDH Satrafoods đồng loạt hưởng ứng Ngày chủ nhật xanh lần thứ 150 tại đơn vị bằng một số hoạt động thiết thực: dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc, kho, khu vực bán hàng và chăm sóc cây xanh khu vực văn phòng...

Tin tức khác