Hỗ trợ

Chính sách giao nhận hàng hóa

Quy trình giao hàng nhận hàng hóa đến tay khách hàng

Sau khi hoàn thành các thao tác đặt hàng, trước khi chọn thanh toán khách hàng phải điền đầy đủ thông tin vào cả hai phần: Thông tin người đặt hàng và thông tin người nhận vào form sau:

Nếu thông tin người nhận hàng giống thông tin người đặt hàng thì bạn chỉ cần click vào ô "Thông tin người nhận hàng giống thông tin người đặt hàng" như phía trên!

Nhân viên giao hàng của Satrafoods sẽ căn cứ vào đơn đặt hàng và giao hàng theo đúng địa chỉ người nhận mà khách hàng cung cấp.

Hiện tại, Satrafoods áp dụng chính sách giao hàng như sau:

  - Miễn phí giao hàng 05 hóa đơn đầu tiên cho mỗi khách với hóa đơn trên 100.000 đồng.
   -  Miễn phí giao hàng với hóa đơn từ 300.000 đồng trở lên trong bán kính 5 km.
  -  Phí giao hàng 15.000 đồng cho mỗi hóa đơn dưới 300.000 đồng trong bán kính 05 km tính từ hóa đơn thứ 6.
 -  5.000 đồng cho mỗi 01 km tăng thêm làm tròn (Cách làm tròn: Nếu dưới 500m tính 0 đồng tăng thêm, trên 500m và dưới 1.000m tính 5.000 đồng tăng thêm).