Hỗ trợ

Hình thức thanh toán

Hình thức thanh toán khi mua hàng trên website Satrafoods

Satrafoods hiện tại chỉ áp dụng duy nhất một hình thức thanh toán là thanh toán bằng TIỀN MẶT.

Trước khi thanh toán, quý khách hàng vui lòng kiểm tra sản phẩm đúng theo đơn hàng đã đặt trước đó.

Nếu sản phẩm không đúng theo đơn hàng hoặc sản phẩm bị lỗi khách hàng hoàn toàn có quyền từ chối nhận hàng và từ chối thanh toán.