Hỗ trợ

Chính sách bảo mật thông tin

Các quy định và cam kết về việc thu thập và bảo mật thông tin khách hàng

Satrafoods hiểu rằng Quý Khách Hàng rất quan tâm đến việc những thông tin cá nhân mà bạn đã tin cậy cung cấp cho chúng tôi được bảo mật và sử dụng ra sao? Chúng tôi rất trân trọng sự tin tưởng đó và cam kết sẽ sử dụng thông tin khách hàng một cách hợp lý, có cân nhắc để không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ và đem lại cho Quý Khách Hàng sự an toàn cùng những trải nghiệm thú vị khi mua sắm tại website chúng tôi.

1. Mục đích thu thập thông tin khách hàng

 Để mua hàng trên website Satrafoods, Quý Khách Hàng phải đăng ký tài khoản và cung cấp một số thông tin như: email, họ tên, số điện thoại, ngày sinh, địa chỉ và một số thông tin khác. Phần thủ tục đăng k‎ý này nhằm giúp chúng tôi xác định phần thanh toán và giao hàng chính xác cho người nhận. Bạn có thể chọn không cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhất định nhưng khi đó bạn sẽ không thể hưởng được một số tiện ích mà những tính năng của chúng tôi cung cấp.

Chúng tôi cũng lưu trữ cả thông tin mà bạn nhập trên website hoặc gửi đến Satrafoods.com.vn. Những thông tin đó sẽ được sử dụng cho mục đích phản hồi yêu cầu của khách hàng, đưa ra những gợi ý‎ phù hợp cho từng khách hàng khi mua sắm, nâng cao chất lượng hàng hóa dịch vụ và liên lạc với bạn khi cần.

Ngoài ra, các thông tin giao dịch gồm: thông tin đơn hàng, số điểm tích lũy cũng được lưu trữ nhằm giải quyết những vấn đề có thể phát sinh về sau.

Mục đích của việc thu thập thông tin là nhằm xây dựng website thương mại điện tử mang lại nhiều tiện ích nhất cho khách hàng. Bao gồm:

2. Phạm vi sử dụng thông tin

 Website satrafoods.com.vn  sử dụng thông tin của Khách Hàng  cung cấp để:

      • Cung cấp các dịch vụ đến Khách Hàng ;
      • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách Hàng  và Satrafoods;
      • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy, chiếm đoạt tài khoản người dùng của Khách Hàng  hoặc các hoạt động giả mạo Khách Hàng ;
      • Liên lạc và giải quyết khiếu nại với Khách Hàng ;
      • Xác nhận và trao đổi thông tin về giao dịch của Khách Hàng  tại Satrafoods;
      • Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

3. Thời gian lưu trữ thông tin Khách Hàng: 

Không có thời hạn ngoại trừ trường hợp Khách Hàng gửi có yêu cầu hủy bỏ tới cho Trung Tâm Điều Hành Satrafoods hoặc Công ty giải thể hoặc bị phá sản.

4. Những người hoặc tổ chức có thể tiếp cận với thông tin của Khách Hàng: 

Khách Hàng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

      • Ban quản trị.
      • Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với Website
satrafoods.com.vn 
      • Công ty tổ chức sự kiện và nhà tài trợ
      • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động
      • Công ty nghiên cứu thị trường
      • Cố vấn tài chính, pháp lý và Công ty kiểm toán
      • Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của Khách Hàng
      • Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

5. Địa chỉ đơn vị thu thập và quản lý thông tin: 

Trung tâm điều hành Satrafoods. 

VP1: 455, Võ Văn Tần, P5, Q3, TP.HCM
VP2: 20-22, Châu Văn Liêm, P10, Q5, TP.HCM

6. Phương tiện và công cụ để Khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình: 

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào Website satrafoods.com.vn  và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Ban quản trị thực hiện việc này.
Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ 3 đến Ban quản trị. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Trung tâm điều hành Satrafoods sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Các hình thức tiếp nhận thông tin khiếu nại của Khách hàng: 
      i) Qua email: 
cskh@satrafoods.com.vn
      ii) Qua điện thoại: 18001191 

7. Cam kết bảo mật thông tin của Khách hàng: 

Thông tin cá nhân của Khách hàng trên Website satrafoods.com.vn được Trung tâm điều hành Satrafoods cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo mật thông tin cá nhân được đăng tải trên Website satrafoods.com.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng,trừ những trường hợp trong quy định này và các quy định khác của pháp luật (nếu có). Chúng tôi hiểu rằng thông tin cá nhân của khách hàng là vấn đề riêng tư và vô cùng nhạy cảm vì thế nhằm bảo vệ quyền lợi của khách hàng, chúng tôi cam kết sẽ:

Trong những trường hợp còn lại, chúng tôi sẽ có thông báo cụ thể cho Quý Khách Hàng khi phải tiết lộ thông tin cho một bên thứ ba và thông tin này chỉ được cung cấp khi được sự phản hồi đồng ‎ý‎ từ phía Quý Khách Hàng. Nó chắc chắn không bao gồm việc bán, chia sẻ dẫn đến việc làm lộ thông tin cá nhân của khách hàng vì mục đích thương mại vi phạm những cam kết được đặt ra trong quy định Chính sách bảo mật thông tin khách hàng của Satrafoods.

8. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến thông tin của Khách Hàng: 

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, Khách hàng gửi email khiếu nại đến email cskh@satrafoods.com.vn hoặc gọi điện thoại tới số 18001191 để khiếu nại và cung cấp chứng cứ liên quan tới vụ việc cho Trung tâm điều hành Satrafoods. Trung tâm cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng 07 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được khiếu nại.