Giới thiệu

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Ngày 11/08/2023, hội nghị sơ kết công tác đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm được diễn ra thành công tốt đẹp trong bầu không khí trang nghiêm.

Tin tức khác