Thịt trứng
XƯƠNG BỘ HEO (BÌNH ỔN GIÁ)

XƯƠNG BỘ HEO (BÌNH ỔN GIÁ)

BA RỌI HEO

BA RỌI HEO 

BA RỌI HEO

215.000  đ/Kg
BA RỌI RÚT SƯỜN

BA RỌI RÚT SƯỜN

BA RỌI RÚT SƯỜN

280.000  đ/Kg
CỐT LẾT HEO  (BÌNH ỔN GIÁ)

CỐT LẾT HEO  (BÌNH ỔN GIÁ)

CHÂN BẮP GIÒ HEO (BÌNH ỔN GIÁ)

CHÂN BẮP GIÒ HEO (BÌNH ỔN GIÁ)

DỰNG HEO

DỰNG HEO

DỰNG HEO

122.000  đ/Kg
NẠC DĂM HEO

NẠC DĂM HEO

NẠC DĂM HEO

185.000  đ/Kg
NẠC HEO XAY

NẠC HEO XAY

NẠC HEO XAY

170.000  đ/Kg
NẠC ĐÙI VAI HEO (BÌNH ỔN GIÁ)

NẠC ĐÙI VAI HEO (BÌNH ỔN GIÁ)

SƯỜN NON HEO

SƯỜN NON HEO

SƯỜN NON HEO

300.000  đ/Kg
SƯỜN GIÀ HEO (BÌNH ỔN GIÁ)

SƯỜN GIÀ HEO (BÌNH ỔN GIÁ)

THỊT NÁCH HEO (BÌNH ỔN GIÁ)

THỊT NÁCH HEO (BÌNH ỔN GIÁ)

XƯƠNG ĐUÔI HEO (BÌNH ỔN GIÁ)

XƯƠNG ĐUÔI HEO (BÌNH ỔN GIÁ)

XƯƠNG ỐNG HEO

XƯƠNG ỐNG HEO

XƯƠNG ỐNG HEO

120.000  đ/Kg
THỊT ĐÙI HEO

THỊT ĐÙI HEO

THỊT ĐÙI HEO

164.000  đ/Kg