Thịt trứng
HUYẾT HẤP HEO THẢO MỘC

HUYẾT HẤP HEO THẢO MỘC

CHÂN GÀ (SH)

CHÂN GÀ (SH)

CHÂN GÀ (SH)

51.000  đ/KG
XƯƠNG GÀ (SH)

XƯƠNG GÀ (SH)

XƯƠNG GÀ (SH)

24.000  đ/KG
GÀ FILE KHÔNG DA (SH)

GÀ FILE KHÔNG DA (SH)

GÀ FILE KHÔNG DA (SH)

94.000  đ/KG
MÁ ĐÙI GÀ (SH)

MÁ ĐÙI GÀ (SH)

MÁ ĐÙI GÀ (SH)

54.000  đ/KG
ĐÙI TỎI GÀ (SH)

ĐÙI TỎI GÀ (SH)

ĐÙI TỎI GÀ (SH)

90.000  đ/KG
ĐÙI GÀ GÓC TƯ (SH)

ĐÙI GÀ GÓC TƯ (SH)

ĐÙI GÀ GÓC TƯ (SH)

67.000  đ/KG
CÁNH GÀ (SH)

CÁNH GÀ (SH)

CÁNH GÀ (SH)

87.000  đ/KG
TRỨNG CÚT V.FOOD HỘP 30

TRỨNG CÚT V.FOOD HỘP 30

TRỨNG VỊT V.FOOD HỘP 10 (BÌNH ỔN GIÁ)

TRỨNG VỊT V.FOOD HỘP 10 (BÌNH ỔN GIÁ)

TRỨNG VỊT V.FOOD HỘP 6 (BÌNH ỔN GIÁ)

TRỨNG VỊT V.FOOD HỘP 6 (BÌNH ỔN GIÁ)

TRỨNG GÀ V.FOOD HỘP 10 (BÌNH ỔN GIÁ)

TRỨNG GÀ V.FOOD HỘP 10 (BÌNH ỔN GIÁ)

TRỨNG GÀ V.FOOD HỘP 6 (BÌNH ỔN GIÁ)

TRỨNG GÀ V.FOOD HỘP 6 (BÌNH ỔN GIÁ)

XƯƠNG ĐUÔI HEO (BÌNH ỔN GIÁ)

XƯƠNG ĐUÔI HEO (BÌNH ỔN GIÁ)

SƯỜN NON HEO

SƯỜN NON HEO

SƯỜN NON HEO

204.000 đ/Kg
255.000  đ
NẠC ĐÙI VAI HEO (BÌNH ỔN GIÁ)

NẠC ĐÙI VAI HEO (BÌNH ỔN GIÁ)

NẠC HEO XAY

NẠC HEO XAY

NẠC HEO XAY

145.000  đ/Kg
NẠC DĂM HEO

NẠC DĂM HEO

NẠC DĂM HEO

171.000  đ/Kg
CHÂN BẮP GIÒ HEO (BÌNH ỔN GIÁ)

CHÂN BẮP GIÒ HEO (BÌNH ỔN GIÁ)

CỐT LẾT HEO  (BÌNH ỔN GIÁ)

CỐT LẾT HEO  (BÌNH ỔN GIÁ)