Thịt trứng
TRỨNG GÀ V.FOOD HỘP 10 (BÌNH ỔN GIÁ)

TRỨNG GÀ V.FOOD HỘP 10 (BÌNH ỔN GIÁ)

TRỨNG GÀ V.FOOD HỘP 10 (BÌNH ỔN...

28.500 đ/Vỉ
33.500  đ
-15%
TRỨNG GÀ TA V.FOOD GIỎ 10

TRỨNG GÀ TA V.FOOD GIỎ 10

TRỨNG VỊT MUỐI V.FOOD HỘP 4

TRỨNG VỊT MUỐI V.FOOD HỘP 4

BA RỌI HEO

BA RỌI HEO 

BA RỌI HEO

188.000  đ/Kg
BA RỌI RÚT SƯỜN

BA RỌI RÚT SƯỜN

BA RỌI RÚT SƯỜN

249.000  đ/Kg
CỐT LẾT HEO  (BÌNH ỔN GIÁ)

CỐT LẾT HEO  (BÌNH ỔN GIÁ)

CHÂN BẮP GIÒ HEO (BÌNH ỔN GIÁ)

CHÂN BẮP GIÒ HEO (BÌNH ỔN GIÁ)

NẠC DĂM HEO

NẠC DĂM HEO

NẠC DĂM HEO

170.000  đ/Kg
NẠC HEO XAY

NẠC HEO XAY

NẠC HEO XAY

147.000  đ/Kg
NẠC ĐÙI VAI HEO (BÌNH ỔN GIÁ)

NẠC ĐÙI VAI HEO (BÌNH ỔN GIÁ)

SƯỜN NON HEO

SƯỜN NON HEO

SƯỜN NON HEO

272.000  đ/Kg
XƯƠNG ĐUÔI HEO (BÌNH ỔN GIÁ)

XƯƠNG ĐUÔI HEO (BÌNH ỔN GIÁ)

XƯƠNG ỐNG HEO

XƯƠNG ỐNG HEO

XƯƠNG ỐNG HEO

98.000  đ/Kg
CÁNH GÀ (SH)

CÁNH GÀ (SH)

CÁNH GÀ (SH)

87.000  đ/KG
ĐÙI GÀ GÓC TƯ (SH)

ĐÙI GÀ GÓC TƯ (SH)

ĐÙI GÀ GÓC TƯ (SH)

67.000  đ/KG
ĐÙI TỎI GÀ (SH)

ĐÙI TỎI GÀ (SH)

ĐÙI TỎI GÀ (SH)

90.000  đ/KG
MÁ ĐÙI GÀ (SH)

MÁ ĐÙI GÀ (SH)

MÁ ĐÙI GÀ (SH)

54.000  đ/KG
GÀ FILE KHÔNG DA (SH)

GÀ FILE KHÔNG DA (SH)

GÀ FILE KHÔNG DA (SH)

94.000  đ/KG
XƯƠNG GÀ (SH)

XƯƠNG GÀ (SH)

XƯƠNG GÀ (SH)

24.000  đ/KG
CHÂN GÀ (SH)

CHÂN GÀ (SH)

CHÂN GÀ (SH)

51.000  đ/KG