Đồ khô
MÌ KOOL SPAGHETTI XỐT THỊT BÒ BẰM VÀ CÀ CHUA HỘP 105G
 MÌ KOOL SPAGHETTI XỐT THỊT BÒ BẰM VÀ CÀ CHUA HỘP 105G 
CÁ HỘP BA CÔ GÁI PRK 155G

CÁ HỘP BA CÔ GÁI PRK 155G

MÌ HẢO HẢO TÔM XÀO CHUA NGỌT 75G

MÌ HẢO HẢO TÔM XÀO CHUA NGỌT 75G

MÌ HẢO HẢO CHAY RAU NẤM 74G

MÌ HẢO HẢO CHAY RAU NẤM 74G

MÌ HẢO HẢO SƯỜN HEO TỎI PHI GÓI 73G

MÌ HẢO HẢO SƯỜN HEO TỎI PHI GÓI 73G

MÌ HẢO HẢO SA TẾ HÀNH TÍM 75G

MÌ HẢO HẢO SA TẾ HÀNH TÍM 75G

MÌ HẢO HẢO XÀO KHÔ TÔM HÀNH 75G
MÌ HẢO HẢO XÀO KHÔ TÔM HÀNH 75G
MÌ HẢO HẢO LẨU KIM CHI HÀN QUỐC 75G

MÌ HẢO HẢO LẨU KIM CHI HÀN QUỐC 75G

MÌ HẢO HẢO TÔM CHUA CAY 75G

MÌ HẢO HẢO TÔM CHUA CAY 75G

THÙNG MÌ HẢO HẢO TÔM CHUA CAY 75G x 30 GÓI

THÙNG MÌ HẢO HẢO TÔM CHUA CAY 75G x 30 GÓI

XÚC XÍCH TIỆT TRÙNG VISSAN DHA HEO (35G X5) GÓI 175G

XÚC XÍCH TIỆT TRÙNG VISSAN DHA HEO (35G X5) GÓI 175G 

XÚC XÍCH TIỆT TRÙNG VISSAN DHA BÒ (35G X5) GÓI 175G

XÚC XÍCH TIỆT TRÙNG VISSAN DHA BÒ (35G X5) GÓI 175G

MÌ GẤU ĐỎ TÔM CHUA CAY GÓI 63G

MÌ GẤU ĐỎ TÔM CHUA CAY GÓI 63G

MÌ KRAFT SA TẾ 75GR

MÌ KRAFT SA TẾ 75GR

MÌ KRAFT SA TẾ 75GR

4.400  đ/Gói
MÌ LY HANDY HẢO HẢO HƯƠNG VỊ TÔM CHUA CAY 67G

MÌ LY HANDY HẢO HẢO HƯƠNG VỊ TÔM CHUA CAY 67G

NHỊP SỐNG HƯƠNG VỊ HỦ TIẾU NAM VANG 70G

NHỊP SỐNG HƯƠNG VỊ HỦ TIẾU NAM VANG 70G

PHỞ ĐỆ NHẤT HƯƠNG VỊ PHỞ BÒ 68G

PHỞ ĐỆ NHẤT HƯƠNG VỊ PHỞ BÒ 68G

ĐỆ NHẤT MÌ GIA HƯƠNG VỊ THỊT BẰM 83G

ĐỆ NHẤT MÌ GIA HƯƠNG VỊ THỊT BẰM 83G

MÌ HẢO 100 HƯƠNG VỊ TÔM CHUA CAY GÓI 65G

MÌ HẢO 100 HƯƠNG VỊ TÔM CHUA CAY GÓI 65G

MÌ HOÀNH THÁNH TÔM GÓI 76G

MÌ HOÀNH THÁNH TÔM GÓI 76G