Cửa hàng thực phẩm tiện lợi Satrafoods

Bia và các loại thức uống khác
STRONGBOW CHILLY PEACH 330ML X 24
 STRONGBOW CHILLY PEACH 330ML X 24 
STRONGBOW CHILLY PEACH 330ML LỐC 6
 STRONGBOW CHILLY PEACH 330ML LỐC 6
STRONGBOW CHILLY PEACH 330ML
 STRONGBOW CHILLY PEACH 330ML 
BIA SÀI GÒN LAGER 330ML*24  (THÙNG 24)

 BIA SÀI GÒN LAGER 330ML*24  (THÙNG 24)

BIA SÀI GÒN LAGER 330ML (LON)

 BIA SÀI GÒN LAGER 330ML (LON)

BIA 333 (THÙNG 24)

BIA 333 (THÙNG)

BIA 333 (THÙNG 24)

276.000  đ/THÙNG
BIA 333 (LON)

BIA 333 (LON)

BIA 333 (LON)

12.500  đ/LON
BIA TIGER PLATINUM WHEAT LAGER (LON CAO) 330ML

 BIA TIGER PLATINUM WHEAT LAGER (LON CAO) 330ML 

BIA TIGER PLATINUM WHEAT LAGER (LON CAO) 330ML THÙNG 20

BIA TIGER PLATINUM WHEAT LAGER (LON CAO) 330ML THÙNG 20

BIA HEINEKEN SILVER LON CAO 330ML

 BIA HEINEKEN SILVER LON CAO 330ML 

BIA HEINEKEN SILVER LON CAO 330ML THÙNG 24

 BIA HEINEKEN SILVER LON CAO 330ML THÙNG 24

BIA VIỆT 330ML (THÙNG)
BIA VIỆT 330ML (THÙNG)

BIA VIỆT 330ML (THÙNG)

130.000  đ/Thùng 12
BIA VIỆT 330ML
BIA VIỆT 330ML

BIA VIỆT 330ML

12.000  đ/Lon
BIA TIGER LON CAO 330ML - THÙNG 24

BIA TIGER LON CAO 330ML - THÙNG 24

BIA TIGER LON CAO 330ML - THÙNG 24

350.000  đ/Thùng 24
BIA TIGER LON CAO ( LỐC )

BIA TIGER LON CAO ( LỐC )

BIA TIGER LON CAO ( LỐC )

94.000  đ/Lốc 6
BIA TIGER LON CAO 330ML

BIA TIGER LON CAO 330ML

BIA TIGER LON CAO 330ML

16.500  đ/Lon
STRONGBOW APPLE CIDERS RED BERRIES 330ML (LỐC6)

STRONGBOW APPLE CIDERS RED BERRIES 330ML (LỐC6)

STRONGBOW APPLE CIDERS RED BERRIES 330ML
STRONGBOW APPLE CIDERS RED BERRIES 330ML
STRONGBOW APPLE CIDERS GOLD 330ML (LỐC6)

STRONGBOW APPLE CIDERS GOLD 330ML (LỐC6)

STRONGBOW APPLE CIDERS GOLD 330ML

STRONGBOW APPLE CIDERS GOLD 330ML

STRONGBOW APPLE CIDERS GOLD 330ML

425.000  đ/Thùng
STRONGBOW APPLE CIDERS DARK FRUIT 330ML (LỐC6)

STRONGBOW APPLE CIDERS DARK FRUIT 330ML (LỐC6)

STRONGBOW APPLE CIDERS DARK FRUIT 330ML

STRONGBOW APPLE CIDERS DARK FRUIT 330ML

BIA TIGER CRYSTAL LON CAO 330ML - THÙNG 24

BIA TIGER CRYSTAL LON CAO 330ML - THÙNG 24

BIA TIGER CRYSTAL LON CAO 330ML -...

404.500  đ/Thùng 24
BIA TIGER CRYSTAL LON 330ML

BIA TIGER CRYSTAL LON 330ML

BIA TIGER CRYSTAL LON 330ML

18.500  đ/Lon
BIA TIGER CRYSTAL LON 330ML ( LỐC6 )

BIA TIGER CRYSTAL LON 330ML ( LỐC )

BIA LARUE SPECIAL (THÙNG)

BIA LARUE SPECIAL (THÙNG)

BIA LARUE SPECIAL (THÙNG)

263.000  đ/Thùng 24
BIA LARUE SPECIAL

BIA LARUE SPECIAL

BIA LARUE SPECIAL

12.000  đ/Lon
BIA LARUE - THÙNG

BIA LARUE - THÙNG

BIA LARUE - THÙNG

260.000  đ/THÙNG
BIA LARUE

BIA LARUE

BIA LARUE

11.800  đ/LON
BIA HEINEKEN LON CAO 330ML (THÙNG)

BIA HEINEKEN LON CAO 330ML

BIA HEINEKEN LON CAO 330ML (THÙNG)

443.500  đ/Thùng 24
BIA HEINEKEN LON CAO 330ML

BIA HEINEKEN LON CAO 330ML

BIA HEINEKEN LON CAO 330ML

20.500  đ/Lon
BIA HEINEKEN LON CAO 330ML ( LỐC )

BIA HEINEKEN LON CAO 330ML ( LỐC )