Rau xanh --> Xem tất cả
TẦN Ô GÓI 450GR

TẦN Ô GÓI 450GR

TẦN Ô GÓI 450GR

19.400 đ/0
CẢI NGỒNG 450GR

CẢI NGỒNG 450GR

CẢI NGỒNG 450GR

11.200 đ/Kg
CẢI THÌA 450GR

CẢI THÌA 450GR

CẢI THÌA 450GR

10.400 đ/Kg
CẢI NGỌT 450GR

CẢI NGỌT 450GR

CẢI NGỌT 450GR

9.000 đ/Gói
CẢI BÓ XÔI 450GR

CẢI BÓ XÔI 450GR

CẢI BÓ XÔI 450GR

18.200 đ/Gói
Các loại củ --> Xem tất cả
KHOAI TÂY VÀNG ĐÀ LẠT

KHOAI TÂY VÀNG ĐÀ LẠT

KHOAI TÂY HỒNG ĐÀ LẠT

KHOAI TÂY HỒNG ĐÀ LẠT

KHOAI MỠ

KHOAI MỠ 

KHOAI MỠ

1 đ/Kg
KHOAI LANG NHẬT

KHOAI LANG NHẬT 

Củ sắn

Củ sắn

Củ sắn

1 đ/Kg
Các loại quả --> Xem tất cả
THƠM TRÁI GỌT VỎ 1/2 TRÁI

THƠM TRÁI GỌT VỎ 1/2 TRÁI

CÀ CHUA TÚI LƯỚI

CÀ CHUA TÚI LƯỚI

BẮP MỸ ĐÓNG KHAY

BẮP MỸ ĐÓNG KHAY

BẮP MỸ ĐÓNG KHAY

12.800 đ/Vỉ
ĐẬU BẮP TRẮNG

ĐẬU BẮP TRẮNG

BÍ HỒ LÔ

BÍ HỒ LÔ

BÍ HỒ LÔ

1 đ/Kg
Rau gia vị --> Xem tất cả
 HÀNH TÍM HÀ NỘI

 HÀNH TÍM HÀ NỘI 

TỎI NGUYÊN VỎ HÀ NỘI

TỎI NGUYÊN VỎ HÀ NỘI

ME CHUA ĐÓNG VỈ

ME CHUA ĐÓNG VỈ

ME CHUA ĐÓNG VỈ

3.500 đ/Kg
SẢ XAY

SẢ XAY

SẢ XAY

1 đ/Kg
SẢ CÂY

SẢ CÂY

SẢ CÂY

1 đ/Kg